http://win-www.uia.ac.be/u/pavp/sdv/images/vvflogo.gif

Regionale VVF-afdeling
Westhoek

 

* Een vereniging ter bevordering van de genealogie

* Westhoek : geografische benadering

* Archief- en documentatiecentra†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

* Inventarissen / fondsbeschrijvingen

*†† Digitale Bronbewerkingen

†††††††††† *Paleografie

*†††††† Lijst met links naar websites van VVF-leden ( niet actief)

*††††† Nieuwe uitgaven

*Lessen oudschrift 2009††

*†† Tijdschrift ď MerghelynckĒ

*Documenatiecentrum VVF

Perkament

Contact Webmasters : Stefaan Lazoore

Te vermelden waard :

 

 

 

<!--Your Page ID: 143230 --><img style="border: 0px" src="http://www.webcounterstats.com/count.php?page=143230" /><br /><a href="http://www.sydneyav.com.au" target="_blank" title="Corporate AV Production" style="font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; text-decoration: none; color: #314321">Corporate AV Production</a><font style="font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; text-decoration: none; color: #314321"> </font>†††††††††††††††††

 

 

Net als bij alle publicaties, kunnener ook in dezegratis raadpleegbare website en zijn talrijke webpaginaís fouten zijn geslopen. De webmasters, de auteurs, de VVF en haar leden staan niet in voor de juistheid van de aangeboden informatie en documenten ; in geen geval zijn zij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie of documenten.