VVF-homepage

 

het Bestuur van de V.V.F.- WESTHOEK :

 

 Noël Boussemaere, voorzitter, Bloemendale 6, Boezinge  

Joël Snick, secretaris, Schipstraat 13, Ieper                   

Stefaan Lazoore, penningm., Oude Veurnestr.37, Ieper

Mattias Pattyn, Zavelaarstraat 3, De Klyte                  

Carina Pinket, Rijselsestraat 137, Ieper                                                                     

Jef Pollée, Jan Ypermanstraat 33, Ieper                          

Stephan Ryngaert, Nijverheidsstraat 1, Poperinge

 

 

PROJECT ROUWBRIEVEN – BIDPRENTJES

V.V.F.-WESTHOEK stelt vanaf januari 2009 haar  verzameling rouwbrieven open voor consultatie door familiekundigen en geïnteresseerden. Via de handig opgemaakte inventarissen vind je snel al je naamdragers zowel bij de overledenen als bij de partners (of ouders).

Om dit bestand nog verder uit te bouwen doen we ook op jou beroep. Schenk je verzameling of de rouwbrieven die  thuis rondslingeren aan de V.V.F.-WESTHOEK. Je kan er  ons ook fotokopieën  van bezorgen. Je bewijst er de vorsers en zoekers een enorme dienst mee. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.   Elke gift, ook al zijn het maar een paar rouwbrieven, worden in dank aanvaard. Ze kunnen bezorgd worden aan de bovengenoemde bestuursleden .

Anoniem kunnen ze gedeponeerd worden in de brievenbus van de vereniging in de Burchtstraat 1bis te Ieper. Bij voorbaat dankt de V.V.F. iedereen die aan dit project wil meewerken en neemt ze zich voor de schenkers te vermelden in de inventaris die de zoekers in de leeszaal zullen kunnen raadplegen.

                                                                                                                   Info : Jef Pollée, Jan Ypermanstraat 33, 8900 Ieper, 057/36 96 81.

 

 

ACTIVITEITEN  WERKJAAR  2009

 

CURSUS OUD SCHRIFT

De lessen vinden plaats op onderstaaande data telkens om 20 uur in het VVF-Westhoek-lokaal, Burchtstraat 1bis, 8900 IEPER

Dinsdag 10 februari 2009        Dinsdag 8 september 2009

Dinsdag 10 maart 2009          Dinsdag 13 oktober 2009

Dinsdag 12 mei 2009   Dinsdag 17 november 2009

 

VOORDRACHTEN

Vrijdag 27 maart 200920u.

Pieter DONCHE : de Ieperse familie MERGHELYNCK

 

Dinsdag 9 juni 200920u.

Jan Hosten : de Tempeliersorde

 

Dinsdag 29 september  - 20u.

Dirk MUSSCHOOT : Van Franschmans en Walenmannen : de Vlaamse Seizoenarbeiders in den vreemde in de 19de en 20ste eeuw.

 

ARCHIEFBEZOEK

Dinsdag …………………………………..

Bezoek aan het nieuwe Ieperse Stadsarchief : voorstelling door de Ieperse stadsarchivaris Dr. Rik OPSOMMER

“Van stoffige gesloten bewaarinstelling naar dynamisch publieksgerichte erfgoedinstelling”.

 

OPENSTELLING VVF-LOKAAL

Tijdens onderstaande openingsmomenten kan de bezoeker de  verzameling rouwbrieven, bidprentjes en de werken uit de VVF-bibliotheek in de leeszaal raadplegen.

 

Wo. 4 februari (14-17u)                   Do.19 maart (20-22u) Zo.26 april (10-12u)                   Wo.6 mei (14-17u)        Do.18 juni (20-22u)                    Zo.27 september (10-12u) Wo.7 oktober (14-17u)             Do. 19 november (20-22u) Zo.27 december (10-12u)

 

 

 

 


C:\Users\Jef\Documents\LOKAAL VVF\logo cultuurraad.jpg

 

 

 

De akten van de Burgerlijke Stand leren lezen

De akten van de Parochieregisters leren lezen

Staten van Goed leren lezen

 

 

---

 

CURSUS GENEALOGIE &

O U D  S C H R I F T

 

---

 

Deze lessenreeks is een organisatie van :

C:\Users\Jef\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\8EVXUA4V\logo_vvf.jpgC:\Users\Jef\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\8EVXUA4V\logo_westhoek.jpg

 

 

 

 

Les  1 : De Burgerlijke Stand (1802-heden)

 

Dinsdag 10 februari 200920u.

Lesgever : De Heer Noël BOUSSEMAERE

 

Uitleg over de Tienjaarlijkse Tafels en de Registers van de Burgerlijke Stand (soorten akten)

Tienjaarlijkse Tafel lezen

Geboorteakten,  huwelijksakten, overlijdensakten voor 1820 (Franse termen) én na 1820 (Nederlands)

 

 

Les 2 : De Burgerlijke Stand tijdens de Franse tijd (1793 – 1805)

 

Dinsdag 10 maart 200920u.

Lesgever : De Heer Mattias PATTYN

 

Uitleg over de Republikeinse Kalender + praktische oefeningen

Praktische oefening opzoeken van enkele data  (van Franse Tijd naar onze Tijdrekening)

Huwelijksakten in de kantonhoofdplaats

Geboorteakten,  huwelijksakten, overlijdensakten tijdens de franse periode (Franse termen)

 

 

Les 3 : De 18de  eeuwse Parochieregisters

 (1701-1800)

 

Dinsdag 12 mei  200920u.

Lesgever : De Heer Joël SNICK

 

Uitleg over de Parochieregisters 

A) de historische context

B)  de inhoud van de akten

Nuttige Latijnse woorden en zinswendingen

Dopen (geboorten), huwelijken en begrafenissen (overlijdens) in de 18e eeuw   

 

Les 4 : De 17de eeuwse Parochieregisters

(1601-1700)

 

Dinsdag 8 september 200920u.

Lesgever : De Heer Joël SNICK

Dopen (geboorten), huwelijken en begrafenissen (overlijdens) in de 17e eeuw

Herhaling en uitbreiding van Latijnse woorden en zinswendingen

Een stukje Bibliografie :

 

 

Les 5 : Secundaire Bronnen : Staten van Goed I

 

Dinsdag 13 oktober  200920u.

Lesgever : De Heer Noël BOUSSEMAERE

 

Kennismaking met de inhoud van een Staat van Goed.

Staten van Goed uit de 18de eeuw

 

 

Les 6 : Secundaire Bronnen: Staten van Goed II

 

Dinsdag 17 november  200920u.

Lesgever : De Heer Noël BOUSSEMAERE

 

Staten van Goed uit de 17de eeuw

 

 

Het  inschrijvingsbedrag voor de cursus Oud Schrift bedraagt  € 10  voor VVF-leden en € 15 voor niet-leden. In deze prijs is de syllabus met genealogische inleidingen, volledige lesteksten, huistaken en transcripties inbegrepen.