VVF-Westhoek homepage

 

Archief- en Documentatiecentra

 

 

 

 

 

Inventarissen en fondsbeschrijvingen

 

 

 

 

 

*  Brugge :         Bronnen voor de geschiedenis van West-Vlaanderen op het Rijksarchief te Brugge - Gekende en ongekende toegangen.

 

*  Ieper :            Bronnen in het Ieperse Stadsarchief, met diverse online-inventarissen.

 

*  Gent :             Archief voor de Westhoek in het Gentse Stadsarchief - Het fonds Vreemde Steden

 

*  Poperinge :    Bronnen in het Poperingse Stadsarchief, met diverse online-inventarissen

 

*  Rijsel (Lille) : Het belang van het Departementaal Archief te Rijsel voor de Vlaamse Genealoog

 

*  St.-Omaars :   Archief voor de Westhoek in de stadsbibliotheek van St.-Omaars - De heerlijkheid van het Vrije van St.-Omaars (St.-Omer)

 

 

 

Doelstelling :

 

De bovenstaande lijst is o.i. interessant voor elk genealogisch of geschiedkundig onderzoek binnen de Westhoek. Nochtans bevat ze op het eerste zicht geen nieuwe elementen. We mogen ons immers gelukkig prijzen dat in onze regio de meeste archieven over een - al dan niet uitgegeven - inventaris of boedelbeschrijving beschikken. Tal van gespecialiseerde tijdschriften of jaarboeken reserveerden bovendien ooit wel eens de nodige ruimte voor een archief- of fondsbeschrijving.
Wij blijven daardoor min of meer afhankelijk van het werk van anderen. Hoewel dat wel in onze bedoeling ligt, kunnen wij - vrijwilligers - onmogelijk alle archieven en documentatiecentra ter plaatse doorzoeken naar waardevolle documentatie m.b.t. ons gebied. Daarom doen wij graag een oproep aan eenieder die relevante informatie bezit, zij het nu handgeschreven, gedrukt of zelfs digitaal, om die ‘online’ raadpleegbaar te maken. Het maakt zelfs niet uit of dat via onze webpagina’s gebeurt, of via een eigen internetadres. Nu een pleidooi houden over de (on)mogelijkheden van de informatiesnelweg is zinloos. Het feit dat u dit leest, toont aan dat ook u ervan gebruik maakt. Toekomstige vorsers zullen dat eveneens willen. En het zal hen weinig vooruithelpen als uw relevante informatie, hetzij onder de vorm van een zeldzaam geworden boek of tijdschrift, hetzij als verloren gewaand handschrift, intussen (bijna) onvindbaar is geworden.