VVF-Westhoek homepage    

Overzicht Digitale Bronbewerkingen
m.b.t. de Westhoek

*     Bieren (Bierne, Fr.) : Het cijnsboek van de dis van Bierne anno 1567

Auteurs : Stefaan Riem en Olivier Coulon
Bronreferentie : Archiefdocument in privé-bezit
  Aangeboden Bewerking

 

*     Boezinge : Status Animarum 1610-1611

Auteurs : N Boussemaere - K. Papin
Bronreferentie : Kasselrijarchief Ieper, bruine pakken nieuwe reeks nr. 17/1
Toelichting Aangeboden Bewerking

*     Hondschoote : Nieuwe gegevens over de emigratie uit Hondschoote 1584

Auteur : John Desreumaux
Bronreferentie : Archiefdocumenten uit Hondschoote en Leiden (zie referenties in de gedrukte versie, in Westhoek vzw, tijdschrift voor geschiedenis & familiekunde in de Vlaamse & Franse Westhoek, jg. 12)
  Aangeboden Bewerking

*     Ieper : Communicanten van de St.-Pietersparochie 1781 - 1797

Auteur : Stefaan Lazoore
Bronreferentie : Archief St.-Pieterskerk Ieper (geen archiefref.)
Toelichting Aangeboden Bewerking

*     Ieper : De Ieperse lenen onder Westhove te Nieuwkerke

Auteur : Mattias Pattyn
Bronreferentie : Diverse feodale bronnen (zie referenties in de gedrukte versie, in Westhoek vzw, tijdschrift voor geschiedenis & familiekunde in de Vlaamse & Franse Westhoek, jg. 14)
  Aangeboden Bewerking

 

*     Ieper : 17de eeuwse genealogische schets van de familie De Keerle

Auteur : Stefaan Riem
Bronreferentie : Koninklijke Bibliotheek Brussel, Fonds Merghelynck nr. 42A
  Aangeboden Bewerking

*     Ieper - kasselrij : Lijst van aangestelde chirurgijnen 1694 - 1795

Auteur : Stefaan Lazoore
Bronreferentie : Kasselrijarchief Ieper
  Aangeboden Bewerking

*     Ieper - kasselrij : Lijst van vroedvrouwen 1775 - 1776

Auteur : Stefaan Lazoore
Bronreferentie : Kasselrijarchief Ieper
Toelichting Aangeboden Bewerking

*     Ieper - kasselrij : Nog te innen pointingen in de Ieperse St.-Jacobsparochie

Auteur : Stefaan Riem
Bronreferentie : Kasselrijarchief Ieper, bruine pakken zonder n°, nr. 5
  Aangeboden Bewerking

*     Langemark en Passendale - Heerlijkheid Cleven : Ommestelling 1751

Auteur : Stefaan Lazoore
Bronreferentie : Kasselrijarchief Ieper reeks 5 nr. 83
Toelichting Aangeboden Bewerking

*     Poperinge : Disrekening van 1607

Auteur : Stefaan Riem
Bronreferentie : Stadsarchief Poperinge 492a
Toelichting Aangeboden Bewerking

*     Poperinge : Register van Boeten 1628 - 1665

Auteur : Stefaan Riem
Bronreferentie : Stadsarchief Poperinge 251
Toelichting Aangeboden Bewerking

*     Poperinge : Register van Boeten 1665 - 1706

Auteur : Stefaan Riem
Bronreferentie : Stadsarchief Poperinge 252
Toelichting Aangeboden Bewerking

*     Poperinge : Register van Boeten 1706 - 1718

Auteur : Stefaan Riem
Bronreferentie : Stadsarchief Poperinge 253
Toelichting Aangeboden Bewerking

*     St.-Jan : Inventarisatie tabaksplanten anno 1756

Auteur : Stefaan Lazoore
Bronreferentie : Kasselrijarchief Ieper, bruine pakken zonder n°, nr. 158
  Aangeboden Bewerking

*     St.-Omaars (St.-Omer, Fr.) : Jaarrekening over het beheer van de bezittingen
van het kapittel van St.-Omaars in Veurne-Ambacht, anno 1458

Auteur : Pieter Donche
Bronreferentie : Bibliothèque municipale St.-Omer, II.G.3409
  Aangeboden Bewerking

 

*     Westouter

Auteur : onbekend
Bronreferentie : Rijksarchief Brugge (?)
  Aangeboden Bewerking (link naar losse webpagina, zonder verdere identificatie)